Sag: Vestergade 5

Vestergade 005, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vestergade 5
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vestergade 005
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1796-97). F. 1918.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
19-09-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0083


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Vestergade 005, Vester kv. 41. Bygningshistorisk undersøgelse. 38 sider samt tegninger og fotografier. Erik Thunø/Claus M. Smidt og Simon Christiansen. April 1991.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vestergade 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap