Sag: Højbro Plads 17

Højbro Plads 017, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Højbro Plads 17
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Højbro Plads 017
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med sidehus (1797-98). F. 1924.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
04-05-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0042

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
62/24

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
02-11-1924
Begrundelse:
Journal nr.:
62/24


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Højbro Plads 17

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap