Sag: Palace Hotel

Rådhuspladsen 057 og Mikkel Bryggersgade 008, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kro / hotel
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Palace Hotel
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rådhuspladsen 057 og Mikkel Bryggersgade 008
Kommune:
København
Omfang:
Det samlede bygningskompleks mellem Rådhuspladsen og Mikkel Bryggersgade (1909-10 af Anton Rosen). F. 1985.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kro / hotel
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
17-06-1986
Journal nr.:
426/101-0059

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
06-08-1985
Journal nr.:
621-15-337/84


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rådhuspladsen 57

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap