Sag: J.F. Willumsens Villa

Strandagervej 028, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
J.F. Willumsens Villa
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Strandagervej 028
Kommune:
København
Omfang:
Villaen og havelågen (1906-07 af J.F. Willumsen). F. 1982.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Stakit med portal, låge

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
25-06-1984
Journal nr.:
625-15-668/82

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
03-08-1982
Journal nr.:
621-15-30/80


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Strandagervej 028, J. F. Willumsens villa, Udenbys Klædebo kv. 4139. Facadeundersøgelse. 2 sider. Jens Chr. Varming. Februar 1987.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Strandagervej 28

Fredede omgivelser: 1

Signatur Stakit med portal, låge


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap