Sag: Nytorv 19

Nytorv 019, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nytorv 19
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nytorv 019
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset, sidehuset samt det vinkelret herpå sammenbyggede trappehus (1797). F. 1945. Udv. 1996.*
Beskrivelse:
Bygningen er grundmuret og står mod gården gulmalet med hvide vinduesrammer. Taget er teglhængt. Hele ejendommen er opført i 1797 for købmand Hans Jessen. Forhuset er allerede fredet og fredningslinien går gennem det i hjørnet af bygningen beliggende rum. Fredningsforslaget omfatter derfor resten af bygningen som er i en naturlig sammenhæng med det allerede fredede, det vil sige hjørnefaget, de tre fag af sidehuset, indeholdende stuer og køkken samt den lille vinkelret tilbyggede to-fagsbygning, som indeholder bagtrappen samt et kammer. Bygningerne har tilhøret familien Wroblewski siden 1898. Vedligholdelsestilstanden: Bygningerne er overordentlig godt vedligeholdt. Planforhold: Ejendommen er ikke omfatte af lokalplan eller byplanvedtægt. (HEK, Skov- og Naturstyrelsen, 1996).
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
02-09-1996
Begrundelse:
Bygningssynet finder, at sidehuset til Nytorv 19, samt det vinkelret herpå sammenbyggede trappehus, begge opført 1797, hænger naturligt sammen med det allerede fredede forhus. Det særlige bygningssyn kan derfor indstille sidehus og trappehus til fredning. (HEK, Skov- og Naturstyrelsen, 1996).
Journal nr.:
912/101-0002

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-11-1991
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0097

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
15-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-09-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nytorv 19

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap