Sag: Noahs Ark

Studiestræde 008, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Noahs Ark
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Studiestræde 008
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset samt halvtagsbygningen og den brolagte baggård (1798 af Christian Martens). F. 1996.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Gårdrum, gårdsplads

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-10-1996
Begrundelse:
Forhuset samt halvtagstilbygningen og den brolagte baggård (1798 af C.C. Martens) har de kulturhistoriske og arkitektoniske værdier, der kan begrunde en fredning. Arken er et sjældent velbevaret eksempel på ydmygt etagebyggeri fra tiden omkring 1800, og et tidligt eksempel på et lejeboligkompleks opført for småkårsfolk. Ejendommen er samtidig en vigtig kulturhistorisk bygning og en del af en ubrudt husrække fra denne periode, hvoraf flere andre bygninger er fredet. (Skov- og Naturstyrelsen, 1996).
Journal nr.:
911/101-0023


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Studiestræde 8

Fredede omgivelser: 2

Signatur Belægning, fortov
Signatur Gårdrum, gårdsplads


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap