Sag: Christian V's rytterstatue

Kongens Nytorv, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Statue
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Christian V's rytterstatue
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kongens Nytorv
Kommune:
København
Omfang:
Rytterstatuen (1685-87 af Abraham César Lamoureux, fornyet 1946) samt det indre gitter omkring rytterstatuen. F. 1918. Udv. 1998.
Beskrivelse:
"For det indre gitter: Lokalitetsbeskrivelse for maj 1997, Ulla Lunn: Rytterstatuen er placeret i midteraksen for Charlottenborg. Omkring rytterstatuen findes det indre gitter. Fra rytterstaatuens opstilling i 1688 har der været et gitter, men det nuværende er fornyet i 1850 ved omlægningen af pladsen. Gitteret er af smedejern udformet med lodrette lanser i felter føjet sammen med granitborner. Gitteret udgør et rectangel med ""indadgående"" hjørner omkring rytterstatuens postament. Uden om det indre gitter findes et lille haveanlæg med buksbomhække og blomster, som er genskabt af Københavns Kommunes parkforvaltning efter Erik Erstad Jørgensens tegnnger fra 1908. Dette anlæg er domineret af 12 elmetræer. Disse stammer fra anlæggets oprindelse fra 1855, efter tegninger af Rudolph Rothe. Fra dette tidspunkt stammer også det ydre gitter i støbejern og granitborner, bænke og gadelygter. Omkring dette ydre gitter er placeret store støbejernsbænke, der krummer efter gitterets form. Under første verdenskrig blev den ydre krins anlagt og beplantet, efter ide fra gamle skitser til Kongens Nytorvs omlægning, men udformet af Erik Erstad Jørgensen. Krinsens elipseform er meget rost for sin samlende effekt på det irregulære torv. Desuden forholder elipsen sig geometrisk til Charlottenborgs facade, idet den kan indskrives i det gyldne snit. Historie: Omkring 1670 anlægges Kongens Nytorv som forbindelseseled mellem Middelalderbyen og Frederiksstaden. 1688 opstilles rytterstatuen af Christian V i midteraksen til Charlottenborg. Rytterstatuen er udført i bly. Anlæggelse af større barokt haveanlæg i elipseform. 1749 Haveanlægget sløjfes og pladsen bliver eksercerplads for Hovedvagten. 1850 Det indre gitter fornyes, der anlægges et haveanlæg efter tegning af Rudolph Rothe med fire grupper af elmetræer. Det ydre gitter, bænke og lamper opstilles. 1908 Erik Erstad Jørgensen udformer et haveanlæg med buksbomparterre, der anlægges indenfor ydre gitter. 1916 Erstad Jørgensen udformer den dobbelte trærække kaldet Krinsen. 1938-44 Rytterstatuen er faretruende sammensunket. Den nedtages afstøbes og opmodelleres af Utzon Frank. Den støbes i bronze. Bygningssynet godkender kopien og originalen anbringes i Tøjhuset. Bem.: skal afleveres til et evt. Skulpturmuseum. 1940-45 Haveanlægget indenfor gitteret sløjfes under hensyn til, at der skal anlægges sikringsrum. 1991 Erstad Jørgensens haveanlæg genskabes af Københavns Kommunes Parkafdeling, belægningerne over pladsen fornyes af Stadsarkitektens afdeling. Vedligeholdelsestilstand: Rytterstatuen blev erstattet af en bronzeafstøbning i 1944, der blev også postamentet fornyet. Indre gitter og ydre gitter er velholdt og i rimelig god stand. Det indre haveanlæg er fornyet, men de store elmetræer er døende af elmesyge. Torvet iøvrigt har ny brostensbelægning. Den dobbelte trærække er ligeledes hårdt angrebet af elmesyge. Enkelte træer er udskiftet med lindetræer, og under hensyn til den fremadskridende elmesyge vil der løbende blive udskiftet flere af krinsens træer, medmindre nedennævnte projekt gennemføres indenfor en overskuelig fremtid. Planforhold: Pladsen er udlagt til grønt anlæg i kommuneplanen. Der foreligger et projekt til anlæggelse af en P-kælder under Kongens Nytorv. Projektet er i udvalgsbehandling i Byplan- og Trafikudvalget. Ved dette anlæg skal hele pladsen ryddes og udgraves, men det er intentionen at genskabe torvet i sin nuværende skikkelse med rytterstatuen, det indre gitter, det indre haveanlæg, det ydre gitter samt brostensbelægningen og den dobbelte trærække genplantet med træer af ens størrelse, men elm erstattes af lind.Tidspunktet for projektets realisering er imidlertid ikke fastlagt. Bliver det udskudt på ubestemt tid, vil Krinsen blive erstattet 100 % med lindetræer. Kommuneatlas: Kommuneatlas for Indre By/Christianshavns forholder sig ikke til krinsens bevaringsværdi. "
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Statue
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:
Mindesmærke

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
19-06-1998
Begrundelse:
For det indre gitter omkring rytterstatuen: Det er hensigtsmæssigt at udvide fredningen af rytterstatuen til også at omfatte det indre gitter sim en naturlig del af det fredede monument fra 1688.
Journal nr.:
1996-912/101-0013


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kongens Nytorv 0

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mindesmærke


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap