Sag: Det Petersenske Jomfrukloster

Amagertorv 029, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Det Petersenske Jomfrukloster
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Amagertorv 029
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset mod Amagertorv (1768-69 af C.F. Harsdorff, brændt 1795 og genrejst 1797-98 af Joseph Guione, forhøjet med en etage 1880). F. 1926.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-11-1926
Journal nr.:
62/24

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-11-1995
Journal nr.:
1996-926/101-0120


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Amagertorv 29

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap