Sag: Gammeltorv 18

Gammeltorv 018, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gammeltorv 18
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Gammeltorv 018
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med sidehus samt det nordvestre baghus på fem fag (1796-97). F. 1918.*
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
25-01-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-503/81

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
14-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Gammeltorv 018, Nørre kv. 6. Farvearkæologisk undersøgelse. Trapperum. 1 side samt fotografier (4 optagelser). Jørgen Høj Madsen/Nat.mus., Farvekonserveringen. November 1972.Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Gammeltorv 18A
Fredet bygning Gammeltorv 18
Fredet bygning Gammeltorv 18

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap