Sag: Nyhavn 55

Nyhavn 055, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyhavn 55
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 055
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (ca. 1700, ombygget 1906) og det sydøstre sidehus (før 1756, senere delvis grundmuret). F. 1945.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
14-12-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
622-15-1/88

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-05-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-429/81

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
19-08-1980
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-137/80

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
12-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nyhavn 055, Sankt Annæ Ø. kv. 28. Farvearkæologisk undersøgelse. To vægbemalinger på 2. og 3. etage. 6 sider samt fotografier (36 optagelser). Bo Kierkegaard. Juni 1985. Nyhavn 055, Sankt Annæ Ø. kv. 28. Bygnings- og farvearkæologisk undersøgelse. Forhuset. Vægdekorationer, paneler og lofter. 8 sider samt skitser og fotografier (20 optagelser). Lene Larsen og Janne Sønderberg/Jens Chr. Varming. Juni 1985. Nyhavn 055, Sankt Annæ Ø. kv. 28. Bygningshistorisk undersøgelse. 21 sider inkl. tegninger. Afgangsopgave fra Kunstakademiets Arkitektskole. Anne Hall Uttenthal. Marts 1983.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nyhavn 55

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap