Sag: Det Asiatiske Kompagni

Strandgade 25, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Det Asiatiske Kompagni
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Strandgade 25
Kommune:
København
Omfang:
De to ensdannede forhuse (det sydvestre 1738 af Philip de Lange, det nordøstre 1781) med den forbindende mur og det med det nordøstre forhus sammenbyggede pakhus (1781) samt det 21 fag lange pakhus (1748-50 af Niels Eigtved). F. 1918.
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
12-03-1951
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
14-12-1945
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Strandgade 025, ""Det asiatiske Kompagni"", Christianshavns kv. 27. Bygningsarkivalsk undersøgelse. Udskrifter af brandtaksationer samt fotografier (13 optagelser). 23 sider. Søren Lundqvist. April 1980. Strandgade 025, ""Eigtveds Pakhus"", Christianshavns kv. 27. Bygningshistorisk og -arkæologisk undersøgelse. Facaden. 6 sider samt tegninger. Jens Fredslund/Erik Møller. Juli 1984. "Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Strandgade 25
Fredet bygning Strandgade 25
Fredet bygning Strandgade 25

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap