Sag: Silopakhuset (fredning ophævet)

Dampfærgevej 22, København
Fredningssag
Aktuel status:
Ophævet
Komplekstype:
Pakhus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Silopakhuset (fredning ophævet)
Aktuel status:
Ophævet
Beliggenhed:
Dampfærgevej 22
Kommune:
København
Omfang:
Silopakhuset (1903 af Fr.L. Levy). F. 1985.* Ophævet 2014
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Pakhus
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Industriområde
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
29-07-1994
Journal nr.:
926/101-0070

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
08-07-1994
Journal nr.:
911/101-0062

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-12-1985
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
30-09-2014
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder ikke at Silopakhuset beliggende på Dampfærgevej 22 i Københavns Kommune har de arkitektoniske eller kulturhistoriske værdier, der kan begrunde en opretholdelse af fredningen. I det ydre har bygningen delvist bevaret sin oprindelige profil, dog har ombygningen til kontorer samt især tilbygningen mod Amerikakaj betydet, at det tidligere udtryk som silopakhus er blevet stærkt svækket. I det indre har tilbygningen og ombygningen, herunder hævningen af stueplanets niveau, sløret den oprindelige bygnings rumligheder samt sporene efter den tidligere funktion som silopakhus. Hertil kommer, at næsten samtlige overflader, bygningsdele og –detaljer er nyere. Kulturstyrelsen finder, at silopakhusets værdier udelukkende knytter sig til bygningens profil samt de oprindelige dele af sokkeletagen og de to tårne, hvilket ikke er tilstrækkeligt til en opretholdelse af fredningen.
Journal nr.:
2014-7.82.04/101-0002


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Dampfærgevej 009 og Frihavnen generelt, Østervold kv. Litra C29. Bygningshistorisk undersøgelse. 117 sider inkl. fotografier og tegninger. Hanza Larsen/Kunstakademiet, Arkitektskolen. Juni 1979. Dampfærgevej 009, Frihavnen, silopakhuset, Østervold kv. Litra C29. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 2 sider. Vilhelm Wohlert/Kunstakademiet, Arkitektskolen. November 1984. Dampfærgevej 009, Frihavnen, silopakhuset, Østervold kv. Litra C29. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 1 side. Arkitektkontoret Hauser Plads 14. Oktober 1986. Dampfærgevej 009, Frihavnen, silopakhuset, Østervold kv. Litra C29. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 1 side. Jørgen Raaschou-Nielsen. December 1986. Dampfærgevej 009, Frihavnen, silopakhuset, Østervold kv. Litra C29. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. 1 side samt bilag. Gehrdt Bornebusch. December 1986.Omfattede bygninger: 1


Bevaringsværdig bygning Dampfærgevej 22

Fredede omgivelser: 0Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap