Sag: C.F. Aagaards Villa

Rosenvængets Allé 046, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Villa
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
C.F. Aagaards Villa
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Rosenvængets Allé 046
Kommune:
København
Omfang:
Villaen (1875 af Vilhelm Dahlerup) samt rækken af marmorborner langs havegangen (opr. foran Det gamle kgl. Teater). F. 1977.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Villa
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Borner

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
06-11-1984
Journal nr.:
625-15-108/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-11-1977
Journal nr.:
66-15-595/77


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Rosenvængets Allé 46

Fredede omgivelser: 1

Signatur Borner


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap