Sag: Lindencrones Palæ

Bredgade 26, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lindencrones Palæ
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bredgade 26
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1751 af Niels Eigtved). F. 1983.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-07-1993
Journal nr.:
926/101-0024

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-02-1983
Journal nr.:
621-15-98/78


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
"Bredgade 026, ""Lindencrones Palæ"", Sankt Annæ Ø. kv. 170a. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 4 sider. Jens Chr. Varming. Udateret. Bredgade 026, ""Lindencrones Palæ"", Sankt Annæ Ø. kv. 170a. Bygningshistorisk redegørelse. 5 sider samt planer. Bent Rohde. August 1980. Bredgade 026, ""Lindencrones Palæ"", Sankt Annæ Ø. kv. 170a. Bygningshistorisk redegørelse. 3 sider samt tegning. Curt von Jessen. December 1989 "Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Bredgade 26

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap