Sag: Vandkunsten 13

Vandkunsten 013, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vandkunsten 13
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vandkunsten 013
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1754) og det nordlige sidehus (1783). F. 1972.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-08-1994
Begrundelse:
Journal nr.:
926/101-0053

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-12-1972
Begrundelse:
Journal nr.:
B851-13-72


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vandkunsten 13

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap