Sag: Magstræde 16

Magstræde 016, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Magstræde 16
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Magstræde 016
Kommune:
København
Omfang:
Forhus (mellem 1730 og 1735) og trappehus. F. 1945.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-08-1980
Begrundelse:
Journal nr.:
625/15-98/80

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-09-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Magstræde 016, Snarens kv. 35. Bygningsarkivalsk undersøgelse. 2 sider (håndskrevet). Allan Tønnesen (usigneret). Udateret.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Magstræde 16

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap