Sag: Larsbjørnsstræde 6

Larsbjørnsstræde 006, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Larsbjørnsstræde 6
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Larsbjørnsstræde 006
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1798 af Philip Lange og L.L. Thrane). F. 1982.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-01-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-210/81

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-03-1983
Begrundelse:
Journal nr.:
625/15-598/82


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Larsbjørnsstræde 6

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap