Sag: Løvenborg

Vesterbrogade 034, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Løvenborg
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vesterbrogade 034
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset med side- og tværhus (1906-07 af Anton Rosen). F. 1985.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
21-11-1985
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-10-1985
Journal nr.:
0000


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Vesterbrogade 34
Fredet bygning Vesterbrogade 34

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap