Sag: Gefion

Østbanegade 019, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Gefion
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Østbanegade 019
Kommune:
København
Omfang:
"Etagebeboelseshuset ""Gefion"" med mellemliggende portbygning (1902 af Philip Smidth). F. 2001."
Beskrivelse:
"Jf. materiale til Bygningssynsmøde den 21. juni 2000. Beskrivelse af hele tvillingeejendommen: Den meget store tvillingeejendom ""Gefion & Gylfe"" ligger på det tidligere glacisareal med udsigt over banelegemet, markant placeret lige overfor den nedtagne Langeliniebro. Tvillingeejendommen består af to fire etagers hjørneejendomme ( på hver sin matrikel), der er forbundet tværs over Mandalsgade ved et tredelt, loggialignende portparti, som Københavns Kommune forlangte opført i forbindelse med byggeriet. Porten, der er placeret i Langeliniebroens akse, skulle således danne en statelig indgang til Østerbro ad Mandalsgade og videre ad dennes aldrig gennemførte forlængelse til Kastelsvej. Ejendommen er udformet næsten spejlvendt, hver ""del"" med fem fag mod Østbanegade, et affaset hjørnefag med karnapper og fem, hhv. tre fag mod hhv. Stavangergade og Fridtjof Nansens Plads. Facaderne er opført i blankstensmur af håndstrøgne, røde teglsten, kælder og stueetage er beklædt med granitkvadre, mens gesimser og bånd er af finhugget granit og beton. Taget er teglhængt med sortglaserede tagsten og i nr. 21 udstyret med adskillige nye ovenlysvinduer. Portpartiet er forneden udført i hugget granit, mens portens balustrade og øvrige led er af klæbersten. Indvendigt har portene krydshvælv af hvide sten med røde gratstriber. Formsproget er pompøs nationalromantik. Ejendommen har flere gavlkviste, pyntet med pinakler m.m., og en rigdom af tårne, karnapper og tagkviste, der ligesom portbygningens centrale tårnspir og tage er dækket af irrede kobberplader. Begge opgange har bibeholdt de oprindelige, tofløjede indgangsdøre i lakeret træ med glasruder, halvrundt overvindue og indfatning af kraftige kvadre. Ejendommens vinduer er hovedsageligt de oprindelige med seks, hvidmalede rammer, dog er kældervinduerne udskiftet med termovinduer, og man har i nr. 21 udskiftet samtlige småsprossede kvistvinduer med storrammede termovinduer. Gennem porte mod Mandalsgade har man adgang til ejendommens asfalterede baggårde. Gårdsiderne er i gul blankstensmur med sålbænkfriser af røde teglsten og en pudset, refendfuget kælder og stueetage. Gårdsidernes vinduer er de oprindelige med fire og seks, grønmalede rammer. Fra begge gårde ses ejendommens nyligt renoverede bankealtaner, placeret i forbindelse med de enkelte lejligheders entréer. Fra ejendommens hoveddøre mod Østbanegade er der i hver opgang adgang til en foyer med stukloft, sort/hvidt stengulv, vægpaneler og en lille trappe med træbalustre og marmortrin. Gennem to svingdøre i mørkt, lakeret træ med facetslebne glasruder er adgang til selve det herskabeligt udformede trapperum. Trapperummene har høje vægpaneler af mørkt træ og derover grønmalede felter, indrammet af hvidt. Selve trappen har hvidmalede trin og drejede, hvidmalede balustre og håndlister af mørkt træ. Den oprindelige elevator med træ-""kasse"" er indsat i durchsichten og adskilt fra trappen ved et dekorativt, hvidlakeret jerngitter. Foruden kælderen - der rummer portnerlejlighed og et erhvervslejemål - rummer hver etage to lejligheder, til hvilke man har adgang gennem de imponerende renæssance-inspirerede hoveddøre med svungne frontoner, alt i mørkt lakeret træ. Lejlighederne har typisk dagligstue, herreværelse og kabinet en suite mod Østbanegade, spisestue og soveværelser mod de ""sekundære"" gader, hhv. Stavangergade, Mandalsgade og Fridtjof Nansens Plads og en lang korridor med adgang til bad og ""closet"", køkken, pigeværelse og køkkentrappe mod gården. De besigtigede lejligheder fremstår rimeligt intakte, omend et par er indrettet til kontorformål og andre har fået nedlagt skillevægge mellem eks. et par stuer og et par værelser. Lejlighederne er alle særdeles herskabeligt indrettede med parketgulve, rigt udsmykkede stuklofter og malede fyldningsdøre. Vedligeholdelsestilstand: Ejendommen fremstår rimeligt velholdt, dog trænger vinduerne i nr. 19, ""Gefion"", til malerbehandling. Planbestemmelser: Vil blive oplyst på mødet. Kommuneatlas: Ejendommen har i bydelsatlas Østerbro høj bevaringsværdi."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Bebyggelsestype:
Købstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsbeslutning
Begrundelse:
Jf. brev af den 18. december 2000. Begrundelsen for fredningen er, at tvillingeejendommen med den pompøse fremtoning med høje, teglhængte tage, kobbertækkede spir og tårne og mange dekorative detaljer er et særdeles markant og forholdsvist velbevaret eksempel på det tidlige 1900-tals herskabelige etagehusbyggeri i Østerbros ambassadekvarter. Hertil kommer de eksklusive interiører - trapperummene med flisegulve og mørkt træværk og de store, rigt udsmykkede lejligheder med den karakteristiske plan med 3-4 stuer en suite mod gaden, en lang korridor med anretterafdeling og adgang til soveværelser og køkken med bagvedliggende pigeværelse.
Journal nr.:
2001-911/101-0019

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
21-06-2006
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/101-0034


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Østbanegade 19

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap