Sag: Mekanicus Kretz' Gård

Store Kongensgade 067 A-C, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Mekanicus Kretz' Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Store Kongensgade 067 A-C
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med de dertil stødende sidehuse (1836-38), det nordlige sidehus' forlængelse, tværhuset (ca. 1750) samt sidehuset i baggård (mellem 1807 og 1835). F. 1973.*
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-05-1973
Journal nr.:
B851-11-73

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
23-06-1973
Journal nr.:
0000


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Store Kongensgade 067, Mekanicus Kretz' Gård, Sankt Annæ V. kv. 57. Bygningsarkivalsk undersøgelse. 6 sider (håndskrevet). Usigneret (Allan Tønnesen). Udateret. Store Kongensgade 067, Mekanicus Kretz' Gård, Sankt Annæ V. kv. 57. Farvearkæologisk undersøgelse. Facaden. 3 sider samt akvarel og fotografier (11 optagelser). Ole Alkærsig/Nat.mus., Farvekonserveringen. Marts 1987.Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Store Kongensgade 67C
Fredet bygning Store Kongensgade 67B
Fredet bygning Store Kongensgade 67A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap