Sag: Nørre Voldgade 22

Nørre Voldgade 022, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nørre Voldgade 22
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nørre Voldgade 022
Kommune:
København
Omfang:
Forhus, med fire fag mod Teglgårdsstræde og seks fag mod Nørre Voldgade samt hjørnefag og sidehus på fire fag (1852-53 af J.K. Gyldendal). F. 1988.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-07-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0005

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
26-08-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-413/87


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nørre Voldgade 022, Teglgårdsstræde 18, Nørre kv. 194. Bygningshistorisk undersøgelse. 17 sider inkl. bilag. Lars Happe/Karsten Rønnow. September 1989.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nørre Voldgade 22

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap