Sag: Nytorv 15 og Rådhusstræde 2 A-B

Nytorv 015 og Rådhusstræde 002 A-B, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nytorv 15 og Rådhusstræde 2 A-B
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nytorv 015 og Rådhusstræde 002 A-B
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnehuset (1796-97) samt forhuset Rådhusstræde 2 (1798) med mur og port. F. 1945.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet og tinglyst bev.dekl.
Fredningsomgivelse:
Mur med portal, låge

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
02-11-1991
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0099

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-09-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nytorv 15

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur med portal, låge


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap