Sag: Prinsessegade 7 A

Prinsessegade 7 A, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Prinsessegade 7 A
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Prinsessegade 7 A
Kommune:
København
Omfang:
Det nordlige forhus (1769). F. 1984. *
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
12-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-271/83

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
30-10-2008
Begrundelse:
Journal nr.:
2008-7.83.03/101-0003


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Prinsessegade 007 A, Christianshavns kv. 449. Summarisk bygningsarkivalsk undersøgelse. 1 side. Usigneret. Udateret.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Prinsessegade 7A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap