Sag: Østre Gasværk

Nyborggade 017, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Gasværk
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Østre Gasværk
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyborggade 017
Kommune:
København
Omfang:
Den murede gasbeholder (1881-83 af Martin Nyrop). F. 1984.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Gasværk
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
28-03-1984
Journal nr.:
621-15-267/83


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nyborggade 17

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap