Sag: Vestergade 3

Vestergade 003, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Vestergade 3
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vestergade 003
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset, side- og baghus (1795-96). F. 1959. Udv. 1988.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
21-09-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-828/85

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
31-08-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-418/87

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
22-04-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-828/85

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-04-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Vestergade 3

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap