Sag: Kompagnistræde 43 og Gåsegade 1

Kompagnistræde 43 og Gåsegade 1, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kompagnistræde 43 og Gåsegade 1
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kompagnistræde 43 og Gåsegade 1
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnehuset (1805-06, facaden fra 1897). F. 1945. *
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
19-09-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
03-12-2008
Begrundelse:
Journal nr.:
2008-7.83.03/101-0015


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kompagnistræde 43

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap