Sag: Lille Strandstræde 20

Lille Strandstræde 20, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Lille Strandstræde 20
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lille Strandstræde 20
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1797, forhøjet med en etage 1855), to sidehuse og det med sidehusene sammenbyggede baghus (1858).
Fredet 1918. Udvidet 1990.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:
Fredningsomfang

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
02-02-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-458/88

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
11-04-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lille Strandstræde 20

Fredede omgivelser: 1

Signatur Fredningsomfang


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap