Sag: Købmagergade 5

Købmagergade 005, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Beboelse mm.
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Købmagergade 5
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Købmagergade 005
Kommune:
København
Omfang:
Den fireetages bebyggelse, bestående af forhus og to sidehuse (1729, oprindelig treetages, men forhøjet sidst i 1700-tallet) og baghuset på fire etager, der forbinder de to sidehuse (1807). F. 1991.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Beboelse mm.
Bebyggelsestype:
Købstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
25-09-1991
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0094

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
05-07-1991
Begrundelse:
"Bygningssynet fandt, at ejendommen indeholdt de arkitektoniske værdier, som begrunder en fredning. Endvidere findes i ejendommen enestående butiksinteri ør - den gamle hatteforretning ""Petitgas"" - der er intakt fra sin indretning midt i forrige århundrede. "
Journal nr.:
411/101-0028


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Købmagergade 5

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap