Sag: Bredgade 65 og 65 A

Bredgade 065 og 065 A, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Bredgade 65 og 65 A
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Bredgade 065 og 065 A
Kommune:
København
Omfang:
Forhus, to sidehuse (Bredgade 65) samt baghus (Bredgade 65 A) (1886 af Ferdinand Vilhelm Jensen). F. 1989.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
04-09-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-981/89

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
18-08-1989
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-448/88


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Bredgade 65
Fredet bygning Bredgade 65A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap