Sag: Brigadér Hallings Gård

Lille Strandstræde 014 A, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Brigadér Hallings Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Lille Strandstræde 014 A
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med trappehus af bindingsværk og det hermed sammenbyggede fire fag lange sidehus mod sydøst (1600-tallet, ombygget 1773-76 formentlig af Hans Næss). F. 1918.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lille Strandstræde 14A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap