Sag: Overgaden oven Vandet 8

Overgaden oven Vandet 008, hj. af Store Søndervoldstræde, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Overgaden oven Vandet 8
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Overgaden oven Vandet 008, hj. af Store Søndervoldstræde
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnebygningen (1700-tallet). F. 1945.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-01-1995
Begrundelse:
Journal nr.:
926/101-0071

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
22-06-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Overgaden Oven Vandet 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap