Sag: Den Stormske Gård, Anna Sophie Reventlows Gård

Slotsholmsgade 008, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Den Stormske Gård, Anna Sophie Reventlows Gård
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Slotsholmsgade 008
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1696) med tilbygget sidehus mod vest. F. 1945.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
01-03-1945
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Slotsholmsgade 008, Strand kv. 78. Bygningshistorisk undersøgelse. 4 sider samt billeder, kort m.v. Hanne Raabyemagle. Juni 1986.Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Slotsholmsgade 8
Fredet bygning Slotsholmsgade 8

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap