Sag: Snaregade 10

Snaregade 010, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Snaregade 10
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Snaregade 010
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med side- og baghuse (1797 af Johan Martin Quist, det nordre baghus: 1808) opført om en halvcirkelformet gård. F. 1945.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
13-12-1991
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0101

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
16-07-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Snaregade 010, Snarens kv. 10. Bygningshistorisk undersøgelse. 20 sider. Bent Holsøe. Januar 1982.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Snaregade 10A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap