Sag: Nyhavn 29

Nyhavn 029, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyhavn 29
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 029
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset og østre sidehus (ca. 1730). F. 1945.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-12-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-169/80

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
12-03-1951
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Nyhavn 029, Sankt Annæ Ø. kv. 15. Bygningsarkivalsk undersøgelse. Udskrift af brandtaxation m.m. 27 sider. Kjeld Borch Vesth. Juni 1980. Nyhavn 029, Sankt Annæ Ø. kv. 15. Bygningsarkæologisk undersøgelse. 11 sider. Jørgen Thomsen. August 1980. Nyhavn 029, Sankt Annæ Ø. kv. 15. Farvearkæologisk undersøgelse. 1. etage, stuen mod havnen. 6 sider samt fotografier (9 optagelser). Ole Alkærsig og Søren Bernsted/Nat.mus., Farvekonserveringen. September 1980. Nyhavn 029, Sankt Annæ Ø. kv. 15. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. 1 side samt tegninger. Mogens Breyen. Februar 1991.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nyhavn 29

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap