Sag: Det Harboeske Enkefruekloster

Stormgade 014 E, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Det Harboeske Enkefruekloster
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Stormgade 014 E
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (ældre mindre bygning ombygget 1741 af Elias David Häusser udvidet og omformet til to store pavilloner med toetages forbindelsesbygning 1754-60 efter Lauritz de Thurahs tegning; forbindelsesbygningen forhøjet 1772 af C.F. Harsdorff). F. 1918.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
07-03-1984
Journal nr.:
626-15-37/84

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
14-12-1945
Journal nr.:
33/18

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Stormgade 14E

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap