Sag: Petri Kirke

Sankt Peders Stræde 2, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Petri Kirke
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Sankt Peders Stræde 2
Kommune:
København
Omfang:
Kirkebygningen med tårnet (ca. 1450-1500 og senere), nordre korsfløj (1631 og 1691), søndre korsfløj (1634), begravelseskapellerne ved skibets nordvestre hjørne (1648 og 1658-59), store gravkapel (1681-83 af Hans III van Steenwinckel) samt hegnsmure og porte mod Nørregade, Sankt Peder Stræde, Larslejstræde og tilstødende ejendomme mod sydvest og nord. F. 1985.
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Kirkeanlæg
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur med portal, låge

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-03-1985
Journal nr.:
621-15-282/83


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Sankt Peders Stræde 002, Petri Kirke, Nørre kv. 34. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. Gravkapellerne. 5 sider samt tegning. Sankt Petri tyske kirke. 1967. Sankt Peders Stræde 002, Petri Kirke, Nørre kv. 34. Summarisk bygningshistorisk beskrivelse. Spir og tårn. 2 sider samt tegninger. Preben Thorsen. 1983. Sankt Peders Stræde 002, Petri Kirke, Nørre kv. 34. Bygningshistorisk undersøgelse. 8 sider. Hans Henrik Hansen. September 1985. Sankt Peders Stræde 002, Petri Kirke, Nørre kv. 34. Bygningshistorisk undersøgelse. Arbejdsrapport udarbejdet for Planstyrelsen. 35 sider samt bilag. Hans Munk Hansen. August 1990.Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Sankt Peders Stræde 2
Fredet bygning Sankt Peders Stræde 2

Fredede omgivelser: 1

Signatur Mur med portal, låge


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap