Sag: Nikolaj Plads 3

Nikolaj Plads 003, hj. af Lille Kongensgade, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nikolaj Plads 3
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nikolaj Plads 003, hj. af Lille Kongensgade
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnebygningen med sidehus (vestre forhus 1758, søndre forhus 1728, grundmuret 1830). F. 1959.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
27-12-1985
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
29-04-1959
Begrundelse:
Journal nr.:
6/59


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Lille Kongensgade 34

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap