Sag: Kronprinsessegade 30

Kronprinsessegade 030, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
2
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kronprinsessegade 30
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kronprinsessegade 030
Kommune:
København
Omfang:
Forhus med sidehus på seks fag (1806-07 af J.H. Rawert) og dettes forlængelse. F. 1945.*
Antal bygninger:
2
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
49/44

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-10-1996
Begrundelse:
Journal nr.:
1996/926/101-0118


Omfattede bygninger: 2


Fredet bygning Kronprinsessegade 30
Fredet bygning Kronprinsessegade 30

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap