Sag: Folkets Hus

Enghavevej 40, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Forsamlingshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Folkets Hus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Enghavevej 40
Kommune:
København
Omfang:
Forsamlingsbygningen (1953-56 af Vilhelm Lauritzen, gavlmosaik af Dan Sterup-Hansen). F. 1995.*
Beskrivelse:

Bygningshistorie:

kilder:

Miljømæssig værdi:

Kulturhistorisk værdi:

Arkitektonisk værdi:

Bærende fredningsværdier:

Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Forsamlingshus
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Etagebyggeri (blok-karakter)
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-02-1996
Journal nr.:
926/101-0100

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-12-1995
Begrundelse:
"At ejendommen har de fremragende kulturhistoriske værdier, der kan begrunde fredningen af en bygning under 100 år. ""Folkets Hus"" på Enghavevej har dannet ramme om den københavnske arbejderbevægelses politiske, faglige og kulturelle liv siden dets opførelse i 1956 og frem til midten af 1980'erne. Overfor det fredede ""Folkets Hus"" i Rømersgade fra 1879, arbejderbevægelsens første forsamlingshus, repræsenterer ""Folkets Hus"" på Enghavevej arbejderbevægelsen i en senere tid. Bygningen er opført i overensstemmelse med tidens modernistiske arkitektur og udsmykket af Dan Sterup-Hansens gavlmosaik, der fremstiller ""folket"". ""Folkets Hus"" står således både fysisk og symbolsk som et vidnesbyrd om arbejderbevægelsens historie. ""Folkets Hus"" er af arkitekt Vilhelm Lauritzen opført til arbejderbevægelsens særlige behov for mange aktiviteter, møder såvel som festligheder, der skulle kunne foregå samtidigt. Således har huset fået sin form med mange større og mindre mødesale - med eller uden sammenlægningsmuligheder - og et karakteristisk, sindrigt trappesystem, der skulle sikre en gnidningsfri afvikling af de mange menneskers færden i huset. (LIB, Skov- og Naturstyrelsen 1995). "
Journal nr.:
911/101-0025


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Enghavevej 40

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
Hammerichsgade 14,
1611 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap