Sag: Dronningens Ridehus

Frederiksgade 018 A, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Dronningens Ridehus
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Frederiksgade 018 A
Kommune:
København
Omfang:
Ridehuset (1800, muligvis Boye Magens). F. 1959.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
15-03-1959
Journal nr.:
6/59


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Frederiksgade 20

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap