Sag: Admiralgade 28 (tidl. Boldhusgade 1)

Admiralgade 28, hj. af Boldhusgade, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Admiralgade 28 (tidl. Boldhusgade 1)
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Admiralgade 28, hj. af Boldhusgade
Kommune:
København
Omfang:
Den gamle hjørneejendoms forhuse (1798-99 af Philip Lange og L.L. Thrane). F. 1950.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Etagebeboelseshus
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Den gamle bykerne
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
25-03-1950
Begrundelse:
Journal nr.:
6/49


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Admiralgade 28

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap