Sag: Charlottenborgs Udstillingsbygning

Nyhavn 002, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Charlottenborgs Udstillingsbygning
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 002
Kommune:
København
Omfang:
"Det trefløjede anlæg (1883 af Ferdinand Meldahl og Albert Jensen), ""Billedhugger-haven"" (1777) og havemuren mod Heibergsgade. F. 1988. Udv. 1992."
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Mur ; Have

Sagsbehandlinger

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
06-04-1992
Begrundelse:
På møde 6.2.1990 foretoges den første grove gennemgang. Der aftaltes nyt møde fredag 16.2.1990 med Bornebusch Tegnestue, Leo Villadsen. Forinden mødet udsendes kort beskrivelse af de arbejder, som er eller påtænkes udført herunder: erstatning af ovenlys; ovenlys 8 sløjfes; nyt skiffertag; undertag af brædder; tagvinduer minimeres; gangbroen/banket ændres; oversigt over udskiftninger som følge af svampe- og rådskader. Jfr. bygningsfredningslovens paragraf 10 godkendtes allerede gennemførte ændring - afblænding af tidligere dør i udstillingsbygningens foyers sydvæg.
Journal nr.:
412/101-0023

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
31-08-1988
Journal nr.:
621-15-416/87


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nyhavn 2

Fredede omgivelser: 2

Signatur Mur
Signatur Have


Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap