Sag: Christianshavns Vold og Grave

Christianshavns Vold og Grave, herunder Christianshavns Voldgade 50, 52 og 54, Krudtløbsvej 8, Langebrogade 4 og 10, Refshalevej 110 samt Torvegade 75 og 79, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
11
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Christianshavns Vold og Grave
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Christianshavns Vold og Grave, herunder Christianshavns Voldgade 50, 52 og 54, Krudtløbsvej 8, Langebrogade 4 og 10, Refshalevej 110 samt Torvegade 75 og 79
Kommune:
København
Omfang:
Fæstningsanlægget med grave og jordværker samt alle herpå liggende vejanlæg (1618 af Johan Semp, udvidet og ændret i 1670'erne samt 1685 og følgende år af Gottfried Hoffmann). Følgende på fæstningen stående bygninger: bindingsværkshuset delvist med træbeklædning (opført 1861) og det grundmurede hus (opført 1800),* begge på Quinti Lynette; krudttårnet i Charlotte Amalies Bastion (1744-45 af C.E.D. von Oetken); Lille Mølle på Løvens Bastion (ca. 1800 og senere, møllekroppen demonteret 1897); Amagerports vagt (1718-20); Amagerbros Ravelins Bomhus (1728); krudttårn i Enhjørnings Bastion (ca. 1750); magasinbygning i Kalvebods Bastion (1800) og vagtbygningen (ca. 1750). F. 1918.
Beskrivelse:
Lille Mølle er en gallerihollænder og den sidste af de christianshavnske voldmøller. Den ligger i Løvens Bastion på Christianshavns Vold. Møllen er opført som kornmølle omkring år 1800, men såvel hat som vinger blev demonteret i 1897 og møllekroppen fik fladt tag. I tilslutning til møllen blev der i 1832 opført en dampmøllebygning. Omkring 1890 blev mølledriften indstillet, bl.a. fordi vindhastigheden var blevet sænket af nyopførte bygninger på den anden side af Stadsgraven. Herefter blev møllen indrettet til militært halmdepot. I 1918 blev der indrettet boliger i ejendommen. Møllekroppen er ottekantet, opført i pudset grundmur. Taget er beklædt med pap. Bygningen er tæt på tag og fag. (teksten er fra: Møllebygninger i Danmark, Redegørelse og status 1993).
Antal bygninger:
11
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Anlæg

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
24-11-2005
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
24-11-2005
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
24-11-2005
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-11-2005
Begrundelse:
Journal nr.:
2001-926/101-0032

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
24-11-2005
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/101-0033


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Christianshavns Vold og Grave, Christianshavns kv. 399, 420, 522, 536, 537, 538 og umatrikuleret. Registrering af fredede bygninger på Christiania. 38 sider samt tegninger, kort og fotografier. Lene Larsen/Gehrdt Bornebusch. Juni 1989.


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Fredningsbeskrivelse af Amagerports Vagt


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Ravelinens bomhus


Navn:
Fredningsbeskrivelse
Dokumenttype:
PDF-dokument
Beskrivelse:
Krudthus, Langebrogade 10


Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap