Sag: Krystalgade 11

Krystalgade 011, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Krystalgade 11
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Krystalgade 011
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset og det hermed sammenbyggede sidehus (1730-35, forhøjet flere gange mellem 1766 og 1788). F. 1982.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
16-07-1993
Begrundelse:
Journal nr.:
926/101-0020

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-07-1982
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-167/80


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Krystalgade 011, Klædebo kv. 54. Baghuset. Bygningshistorisk undersøgelse. 18 sider (upagineret) samt bilag. Tegnestuen Kvisten. Juni 1987.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Krystalgade 11

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap