Sag: Carlsberg Bryggeri

Vesterfælledvej 100 (m. fl. adresser), København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Bryggeri
Antal bygninger:
48
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Carlsberg Bryggeri
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Vesterfælledvej 100 (m. fl. adresser)
Kommune:
København
Omfang:
Gl. Carlsberg: Porthuset (1886-87 af C.F. Thomsen) samt støbejernsrækværket og portene mod Gl. Carlsbergvej, bryghuset (1867 af N.S. Nebelong) og svalehuset med gærkældre (1859 af N.S. Nebelong, brændt og genopført 1867), malteriet med lagerkældre (1856, brændt og genopført 1867 af N.S. Nebelong) samt det dermed sammenbyggede støbekartårn (1855-56, brændt og genopført 1867), den søndre lagerbygning med lagerkældre (1855, brændt og genopført 1867, ombygget 1923-24 til funktionærboliger), den nordre lagerbygning med lagerkældre (1847, ombygget 1862-63 og forhøjet med en etage 1875), kornmagasinet (1866, ombygget efter brand 1867 af N.S. Nebelong), kedelhuset (1875) og de to skorstene (1875 og 1879), stalden (1847 af H.C. Stilling, ombygget 1858), staldbygningen (1876), kørehallen med lagerkældre (1878), lagerbygningen med lagerkældre (1860/1868), kørehallen med lagerkældre (1857-1860, ombygget til lagerrum 1935, ombygget til stald 1991), hovedbygningen (Æresboligen) med den tilhørende mur mod nord (1853-54 af N.S. Nebelong), vinterhaven (1858 af Peter Christian Bønecke), Pompeji (1876 af Peter Christian Bønecke) samt den italienske pergola (1851) syd for Pompeji og den søndre lagerbygning.Ny Carlsberg: Vagttårnet (1905 af Hack Kampmann), museumsbygningen, Glyptoteket (1885-95 af Vilhelm Dahlerup og Hack Kampmann), Carl Jacobsens villa (1890-92), indkørslen med port, den sydlige del af haven med skulpturer og Den Venetianske Tepavillon (1895) samt ishuset (1896, alle af Hack Kampmann), Kvaltek, kontor- og laboratoriebygningen (1873 ombygget 1901 af Hack Kampmann). F. 1999. (* Bevaringsdeklaration for dele af Carlsberg)

Kældrene under Den Røde Lagerbygning (1883). Stjerneporten samt Kridttårnet med vagtbygningen med den tilhørende mur og det brolagte areal mellem mur og bolig (1883 af P.C. Bønecke). Malteri og Maltmagasiner (1881 af Vilhelm Dahlerup). Dipylon (Dobbeltporten (1892 af Vilhelm Dahlerup). Bryghuset (1901 af Vilhelm Klein med senere ændringer) samt siloerne nord for Bryghuset. Elefantporten (1901 af Vilhelm Dahlerup). Vejbelægningen på Ny Carlsberg Vej på strækningen under Elefantporten, under Dipylon, mellem Elefantporten og Dipylon, mellem Vesterfælledvej og Dipylon samt vejens allé-beplantning. Den Snoede Skorsten (1900 af Carl Jacobsen og Vilhelm Dahlerup, udført af murermester Beckmann). Mineralvandsfabrikkens lagerbygning samt pergola syd herfor (1920-1927 af Carl Harild i samarbejde med Carlsbergs ingeniørkontor). Kraftværket (1923-29 af Carl Harild i samarbejde med Carlsbergs projekteringsafdeling, udvidet 1953). Kedelhuset (1926 af Carl Harild i samarbejde med Carlsbergs ingeniørkontor, udvidet 1928). De hængende Haver (1967/69 af Svenn Eske Kristensen i samarbejde med Carlsbergs projekteringsafdeling og planlægningsafdeling). Haven foran Æresboligen (1851-1867 af Rudolph Rothe). Lagerkælder 3 (1969 af Svenn Eske Kristensen og ingeniørfirmaet B. Højlund Rasmussen). Carlsberg Laboratorium samt forstanderboliger mod nord og syd med tilhørende forbindelsesgange (1893-96 af F.C. Thomsen) samt indgangsparti bestående af fire portsøjler og låger. F. 2009. Udv. 2015. Ændret 2017

Antal bygninger:
48
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Bryggeri
Bebyggelsestype:
Hovedstad - Industriområde
Fredningsstatus:
Med omgivelser fredet
Fredningsomgivelse:
Belægning, fortov ; Have ; Have ; Allé

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
05-10-1999
Journal nr.:
1996-911/101-0002

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
17-04-2009
Journal nr.:
2008-7.82.02/101-0029

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
09-03-2012
Journal nr.:
2010-7.83.03/101-0006

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-03-2012
Begrundelse:
Malteri og maltmagasiner m.m; Dipylon m.m.; Bryghuset m.m.; Elefantporten m.m.; Den snoede skorsten; Mineralvandsfabrikkens lagerbygning m.m.; Kraftværket; Lagerkælder
Journal nr.:
2010-7.83.03/101-0006

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-03-2012
Begrundelse:
Stjerneporten m.m.
Journal nr.:
2010-7.83.03/101-0006

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
01-03-2012
Begrundelse:
Carlsberg laboratorium m.m.
Journal nr.:
2010-7.83.03/101-0006

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
17-03-2015
Begrundelse:
Kulturstyrelsen finder, at brostensbelægningen på Ny Carlsberg Vej, Køben­havns Kommune, fra Vesterfælledvej til Dipylon samt vejens allé-beplantning har de arkitektoniske og kulturhistoriske værdier, der kan begrunde, at den nuværende fredning af Carlsberg udvides hermed. Den lange brolagte allé udgør en væsentlig del af helheden på det storslåede Ny Carlsberg bryggeri, som Carl Jacobsen grundlagde i 1881 efter bruddet med sin fader. Ny Carlsberg Vej var hovedadgangsvejen til bryggeriet fra Kø­benhavn og anlæggets hovedakse. Brolægningen og allé-træerne markerer tydeligt indgangen til Carlsberg-området og giver opkørslen til det monumen­tale bygningsværk tyngde og værdighed. Den solide vejbelægning har samtidig kunnet modstå den vedvarende trafik med tunge ølvogne. De traditionelle brosten i tværgående skifter harmonerer med bygningernes ligeledes traditio­nelle teglsten og granitkvadrer. De bærende fredningsværdier knytter sig til den traditionelle brostensbelæg­ning på Ny Carlsberg Vej og til opretholdelsen af en allé-beplantning.
Journal nr.:
2014-7.82.03/101-0003

Type:
Fredningsophævelse
Dato:
09-03-2017
Begrundelse:
Slots- og Kulturstyrelsen finder ikke, at forbindelsen mellem de fredede kældre under Den Røde Lagerbygning og de fredede kældre under Gl. Carlsberg på Carlsberg Bryggeri, Vesterfælledvej 100, matr.nr. 2155a, Valby, Københavns Kommune, har fredningsværdier, der kan begrunde en fortsat fredning. Slots- og Kulturstyrelsen må konstatere, at forbindelsen ikke har karakter af et veldefineret fysisk anlæg, f.eks. en sammenhængende kældergang. Forbindelsen må snarere beskrives som en opbrudt gangrute igennem bygninger, som ikke er fredede, og som i øvrigt står til nedrivning. Slots- og Kulturstyrelsen finder det på den baggrund hverken holdbart eller rimeligt, at forbindelsen mellem de fredede kældre under Den Røde Lagerbygning og Gl. Carlsberg fortsat skal være fredet, og har besluttet at udtage forbindelsen af Carlsbergs gældende fredning.
Journal nr.:
16/06525


Omfattede bygninger: 48


Fredet bygning Gamle Carlsberg Vej 15
Fredet bygning Gamle Carlsberg Vej 15
Fredet bygning Bag Elefanterne 1
Fredet bygning Gamle Carlsberg Vej 11
Fredet bygning Gamle Carlsberg Vej 11
Fredet bygning Gamle Carlsberg Vej 13
Fredet bygning Gamle Carlsberg Vej 11
Fredet bygning Gamle Carlsberg Vej 15
Fredet bygning Bag Elefanterne 1
Fredet bygning Gamle Carlsberg Vej 11
Fredet bygning Ny Carlsberg Vej 105
Fredet bygning Gamle Carlsberg Vej 15
Fredet bygning Gamle Carlsberg Vej 15
Fredet bygning Bryggerhesten 1
Fredet bygning Bag Elefanterne 1
Fredet bygning Ny Carlsberg Vej 105
Fredet bygning Valby Langgade 1
Fredet bygning Gamle Carlsberg Vej 15
Fredet bygning Gamle Carlsberg Vej 15
Fredet bygning Bryggerhesten 1

Fredede omgivelser: 4

Signatur Belægning, fortov
Belægningen på Ny Carlsberg Vej ved Bryghuset, Elefantporten, Dipylon og Malteriet
Signatur Have
Haven til Carl Jacobsens villa
Signatur Have
Æresboligens Have
Signatur Allé
Ny Carlsbrg Vej fra Vesterfælledvej til Dipylon

Sagen omfatter yderligere 28 bygninger.

Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap