Sag: Store Kongensgade 81 A-D

Store Kongensgade 081 A-D, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
3
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Store Kongensgade 81 A-D
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Store Kongensgade 081 A-D
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset, sidehuset, mellemhuset samt de to hermed sammenbyggede sidehuse i baggården og de to baghuse (forhuset 1784-85 af murermester M.H. Petermann, sidehus og mellemhus 1750'erne). F. 1918. Udv. 1987.*
Antal bygninger:
3
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
26-01-1990
Begrundelse:
Journal nr.:
426/101-0020

Type:
Fredningsudvidelse
Dato:
17-03-1987
Begrundelse:
Journal nr.:
621-15-371/86

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Store Kongensgade 081, Sankt Annæ V. kv. 65. Bygningshistorisk undersøgelse. 4 sider samt fotografier (14 optagelser) og udskrifter af brandtaksationer. Anders Meldahl/Snorrason og Juul-Hansen. Februar 1986. Store Kongensgade 081, Sankt Annæ V. kv. 65. Summarisk bygningshistorisk redegørelse. Bagbygningen. 3 sider. Peter Bering/Jens Chr. Varming. Oktober 1986.Omfattede bygninger: 3


Fredet bygning Store Kongensgade 81D
Fredet bygning Store Kongensgade 81C
Fredet bygning Store Kongensgade 81A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap