Sag: Store Kongensgade 59

Store Kongensgade 59, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Store Kongensgade 59
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Store Kongensgade 59
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (1782 og senere). F. 1918.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1918
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
18-09-2003
Begrundelse:
Journal nr.:
2003-123/101-0014


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Store Kongensgade 59A

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap