Sag: Nyhavn 37

Nyhavn 037, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nyhavn 37
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Nyhavn 037
Kommune:
København
Omfang:
Forhuset (ca. 1700, forhøjet med en etage 1791). F. 1923.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
14-12-1971
Begrundelse:
Journal nr.:
0000

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
23-12-1923
Begrundelse:
Journal nr.:
33/18


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Nyhavn 37

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap