Sag: Nørrebro Station

Folmer Bendtsens Plads 17/ Nørrebrogade 253, tidl. Lundtoftegade 147, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet
Aktuel status:
Aktiv
Komplekstype:
Jernbanestation
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Nørrebro Station
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Folmer Bendtsens Plads 17/ Nørrebrogade 253, tidl. Lundtoftegade 147
Kommune:
København
Omfang:
Stationsbygningen (1929-30 af K.T. Seest). F. 1992.
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Komplekstype:
Jernbanestation
Fredningsstatus:
Fredet
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
04-11-1992
Journal nr.:
411/101-0044

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
01-12-2003
Journal nr.:
2003-115/101-0007


Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Folmer Bendtsens Plads 17

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap