Sag: Kronprinsessegade 38

Kronprinsessegade 038, hj. af Dronningens Tværgade, København
Fredningssag
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Aktuel status:
Aktiv
Antal bygninger:
1
Klik på kortet for at se et større udsnit.

Sagsoplysninger

Type:
Fredningssag
Betegnelse:
Kronprinsessegade 38
Aktuel status:
Aktiv
Beliggenhed:
Kronprinsessegade 038, hj. af Dronningens Tværgade
Kommune:
København
Omfang:
Hjørnehuset (1805-06 af Thomas Blom). F. 1945.*
Antal bygninger:
1
Antal andre objekter:
0
Fredningsstatus:
Fredet og tinglyst bevaringsdeklaration
Fredningsomgivelse:

Sagsbehandlinger

Type:
Bevaringsdeklaration
Dato:
08-12-1988
Begrundelse:
Journal nr.:
625-15-430/81

Type:
Fredningspræcisering
Dato:
03-04-1984
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44

Type:
Tinglyst fredning
Dato:
14-04-1945
Begrundelse:
Journal nr.:
66/43-49/44


Dokumenter

Dokumenttype:
Undersøgelse
Beskrivelse:
Kronprinsessegade 038, Sankt Annæ V. kv. 400. Bygningsarkivalsk undersøgelse. 3 sider. Usigneret. Udateret.Omfattede bygninger: 1


Fredet bygning Kronprinsessegade 38

Fredede omgivelser: 0Relaterede sager: 0
Slots- og Kulturstyrelsen
H.C. Andersens Boulevard 2
1553 København V
telefon 33 95 42 00
ur   ul
 
 
dr   dl
  tap